ūüĎ∑‚Äć De ondersteuning voor deze website is gestopt op 1/1/2020. Op termijn zal de site verdwijnen. Dank voor de mooie jaren ūüĎč
Fotoalbum -  Sanderkwartier wandelt met gidsen door Sint-Baafs -  sanderkwartier

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Sanderkwartier wandelt met gidsen door Sint-Baafs

Gidsen uit onze buurt namen ons mee op een historische ontdekkingstocht op zaterdag 5 april 2014. Wat we op onze tocht hebben ontdekt? Lees en kijk hierna.

Is iedereen nu aanwezig? De start van de derde groep wandelaars. De gids heeft alvast een introductie op wat komen gaat.

In 1929 kreeg deze straat de naam Sint-Ewoudsstraat, als herinnering aan Sint-Eeuwoud die meer dan drie eeuwen lang te Sint-Andries werd vereerd.

In de kerk zijn er twee muurplaten in wit steen met afbeelding van de Heilige Gebroeders Ewald Albus (witte) en Ewald Niger (zwarte), geloofs-predikanten uit Westfalen. Als onderschrift staat te lezen 'S. Ewaldus albus' (wit) en 'S. Ewaldus niger' (zwart).

Wie zijn deze twee heiligen?
In 't Klokje van 7 februari 1987 wordt een tekst van Maurits Van Coppenolle letterlijk weergegeven: "Op het laatste der zevende eeuw vaarden de twee gebroeders Eewoud uit het groene Erin (Ierland) der heiligen Willebrord na, om samen met hem het kristen geloof te gaan verkondigen in Saksen (Duitschland). Hun missionariswerk kostte hun echter het leven; ze werden door de heidenen vermoord en hun lijken in de Rijn geworpen.

Hoe kregen die, voor ons Vlaanderen vreemde heiligen, hier ingang?
Ten jare 1260 kwam Emertrudis van Keulen naar Vlaanderen afgereisd en stichtte op 'St Baafs buiten de muren' twee bidplaatsen of kapellen, aan de ouden en de jonge Sint Eeuwoud toegewijd."

Laat ons maar lopen langs de straten.....
en al dat 'schoons' gaan bekijken.

 Dat meester 'Pol een geliefd en gewaardeerde leraar was, getuigt dit aandenken geplaatst door zijn oud-leerlingen.

Op Sint Baafs zijn er zeer veel interbellumwoningen met verschillende stijlen.  Hierna enkele voorbeelden.

Woning, Gistelse Steenweg 108 - architect Huib Hoste (foto links)
Beschermd gebouw.  Voormalige woning Geerardyn dat behoorde bij de vroegere drukkerij Exelsior in de Zandstraat.  Typische art deco interbellumwoning van 1926 naar ontwerp van de Brugse architect Huib Hoste. Het gebouw heeft het aanzicht van een kubistische sculptuur.  Huib Hoste tekende in het begin neogotisch. Voorbeeld in Brugge is de vroegere St Jozefs kliniek, nu genoemd De Veste en behorende tot de hotelschool van Spermalie.  Ook de kerk en pastorie in Zonnebeke is van hem.

Woning, Torhoutse Steenweg 60 - architect P. Vandewalle (foto rechts)
Interbellumwoning in pakketbotenstijl van 1939. Het huis is enkele jaren geleden gerestaureerd met veel respect voor het originele.  


Woning, Torhoutse Steenweg 58 - architect Maurice Vermeersch
Een heel andere bouwstijl.  Men kan het historiserende stijl noemen, maar
door de mix van kenmerken uit vroegere bouwstijlen zoals een gotische
trapgevel en een barokke voordeur, kun je het beter eclectisch noemen.
 

Een bezoek aan de kerk van Sint-Baafs.

Kruisweg in email cloisonné op koperen plaat door edelsmid M. Claeys,
gemaakt in 1963.  De kruisweg bestaat uit 14 staties die naast elkaar
opgehangen zijn.

Het tabernakel is een werk van Roger Bonduel uit Sint Andries van 1966.  Het is vervaardigd uit geel gelast koper. Thema is 'Het hemelse Jeruzalem'.

Heilige Bavo leefde in de eerste helft van de 7de eeuw en werd geboren in Haspengouw. Zijn leven bestond uit twee delen.  Het eerste deel tot aan de dood van zijn vrouw was allesbehalve 'heilig'.  Na de dood van zijn vrouw kwam hij tot inkeer en begon boete te doen voor zijn misstappen.  Hij deelde zijn bezittingen aan kerken en kloosters en werd in 640 broederbekeerling in de Sint Pietersabdij in Gent, en werd er later in de geestelijkheid opgenomen. Feestdag op 1 oktober.

Nog meer info over de kerk van Sint-Baafs, klik hier.

Gids Leslye Storme, die op de gezamenlijke foto van de gidsen ontbreekt. Het tabernakel Heilige Bavo naar wie de parochie Sint-Baafs werd genoemd. Kruisweg in email cloisonnť. De achtergrond van elke tafereel wordt gradueel donkerder tot aan de kruisiging.

Het Witte Huis, Château d'Hondt, dateert van 1820. 
In 1916 kocht de familie Lebbe, een Poperingse familie van hophandelaars, deze woning. Het linkergedeelte van het gebouw, waar toen een brouwerij gevestigd was, werd omgevormd tot suikerfabriek. Een bekende naam in Brugge en ver daarbuiten: de Candijsuiker van Lebbe (van 1916 tot 1985). Vandaag is de suikerfabriek omgevormd tot mooie lofts.Het hoofdhuis is nog steeds bewoond door de familie Lebbe. Vincent Lebbe baat er een antiekzaak uit.

De getuigenis van onze gids Anne-Marie Rousseau, was de kers op de taart. Ze vertelde ons dag na dag hoe ze als klein meisje de bevrijding van Brugge door de Canadezen aan de Canadasquare beleefde.

Onze jongste deelnemer! Anne-Marie Rousseau vertelt ons haar verhaal over de bevrijding van Brugge door de Canadezen.

Zeker weten, we bekijken onze omgeving alvast met andere ogen. Wat zijn we  fier op ons rijk buurtverleden. Dit kwamen we allemaal te weten door onze gidsen van de Koninklijke Gidsenkring Brugge 
(van links naar rechts op de foto) Noel Delrue, Luc De Gruyter, André Lebbe, Anne-Marie Rousseau, Michel Goeman en Els Verlinde - Lesley Storme ontbreekt op de foto.
Heel hartelijk dank!!

Aan het klokhuis/appel achter de kerk was het fijn vertoeven om even uit te blazen en gezellig na te praten met een kopje koffie, een paaseitje of een wafel. Het kan toch zo smaken na zo'n leerrijke tocht. Nico en An verzorgden zoals steeds de catering.