ūüĎ∑‚Äć De ondersteuning voor deze website is gestopt op 1/1/2020. Op termijn zal de site verdwijnen. Dank voor de mooie jaren ūüĎč
Opmerkelijke buren -  Sint-Lodewijkscollege -  sanderkwartier

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Opendeurdag nieuwbouw Sint-Lodewijkscollege

Op 16 maart 2013 nodigde de directie en het Schoolbestuur van het Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat, alle belangstellenden uit op de opening van de nieuwbouw, dit met een korte rondleiding.

Wie er geweest is, kan het beamen. Indrukwekkend! Wat een leer- en leefomgeving.

In een open sfeer werd iedereen persoonlijk en vriendelijk verwelkomd. De rondleidingen verliepen vlot. Ogen en oren tekort. In de onthaalruimte bleven velen gezellig napraten met een geurig kopje koffie en cake.

Zijn de foto's te klein? Klik in de foto's. Zo worden ze groter. 

Een feestelijke gebeurtenis, de vlaggen werden gehesen. Afspreken om samen naar de opendeurdag te gaan. Dat deden enkele buurtbewoners uit de Azalealaan. De onthaalruimte met rechts de rode infobalie. Principaal E. Minne, directeur van  1854-1878 De Agora verbindt het nieuwe en het oude gebouw. Het is een vrije ruimte zonder besteming die naar verhoopt prikkelt tot creativiteit. Eťn van de mooie werken van Bruggeling Jan De Vliegher. Het auditorium, plaats voor 400 personen.

Hierna een sfeerbeeld van het open leercentrum met werk van Bruggeling Jan De Vliegher, in opdracht gemaakt voor deze ruimte. Let op het niveauverschil, straatniveau en niveau waar de leerlingen o.a. kunnen plaatsnemen. Deels diep onder de grond. 

De bibliotheek die gesticht werd door Kan. Robrecht Stock werd geÔntegreerd in het openleercentrum. Een bovenzicht van het openleercentrum. Er wordt gewerkt met opmerkelijke niveauverschillen. Open met veel lichtinval. Een zicht van de trappenhal.

Een animatiefilmpje van de nieuwbouw als kennismaking.

Het Sint-Lodewijkscollege

Hierna het integraal artikel uit het Buurtkrantje van december 2012. 

Koen Seynaeve, directeur Sint-Lodewijkscollege

Retrostijl en hedendaagse architectuur kunnen in één buurt harmonieus samengaan.

Dit bewijst het Sint-Lodewijkscollege in de Magdalenastraat. De nieuwbouw, de ingrijpende verbouwingen en de bouwkundige facelift van de bestaande gebouwen wakkeren de nieuwsgierigheid van buur of passant aan. In primeur krijgen we tekst en uitleg van algemeen directeur Koen Seynaeve.

Het project is in 2000 gestart. De eerste voorbereidingen verliepen vlot, maar door de berekening van de kostprijs die toch wel hoog uitviel, kwam er een bezinningsperiode van twee jaar. Tijd die nuttig bleek om nieuwe ideeën op te doen, andere projecten te gaan bekijken, nieuwe materialen en nieuwe visies te leren kennen. Zeker geen 'verloren' tijd. 

Ondertussen is de ruwbouw zo goed als afgewerkt. Ben je klaar voor een eerste rondleiding?

Een unieke hulde aan de wereldberoemde Marguerite Yourcenar, een Vlaamse auteur die in het Frans schreef. En een herinnering aan de kalligrafietentoonstelling opgezet door Jan Broes ter gelegenheid van Brugge 2002 Culturele Hoofdstad. De Nederlandse vertaling is van Jenny Thuin.

Zo komen we in een grote ruimte, de inkomhal.

Eén van de bijzonderheden van de nieuwbouw is dat alle plaatsen waar vragen gesteld kunnen worden, in het rood gekleurd zullen zijn, zoals hier: de receptie.

De directievleugel is duidelijk afgescheiden van de inkom. In de directielokalen is een zithoek voorzien voor vergaderingen in beperkte groep. Het kleurenpalet is hier een speciaal soort blauw en een licht okergeel. Rustgevende kleuren die ook op andere plaatsen in de nieuwe ruimtes terugkomen.

Bergruimte is er in overvloed. De dossiers zullen alleszins overzichtelijk kunnen opgeborgen worden in de opbergkasten die over de hele lengte van één van de gangen zijn opgebouwd. 

Naast de nieuwe lift die maar liefst eenentwintig personen zal kunnen vervoeren, krijgt de bestaande lift een bekleding waar Brody Neuenschwander, de in Brugge wonende Texaanse kalligraaf en kunsthistoricus, een tekst zal aanbrengen. Dit wordt zeker een blikvanger in de inkomhal.

We stappen binnen via de volledig nieuwe ingang. Deze eindigt op twee grote stenen tafelen.

Foto van de agora in aanbouw. Bron: Op de Werf nr. 28/2012, fotografie Nicolas Theunis

Aan de andere kant van de ingang vinden we de ‘agora’ (Grieks voor marktplaats), een echte ontmoetingsruimte. Een polyvalente ruimte waar de leerlingen kunnen samenkomen en die ook kan dienen voor toespraken, lezingen of zelfs kleine concerten. Klein detail, er worden geen stoelen voorzien. Wel leidt een monumentale trap naar de klaslokalen zodat leerlingen en leraars er dagelijks zullen voorbijkomen. Overal ligt er parket dat speciaal behandeld wordt om tegen een stootje te kunnen. Deze vloerbekleding geeft een echt warm en gezellig gevoel.

Naast de agora vinden we het ‘open leercentrum’ waar leerlingen zelfstandig of in groep aan de slag gaan tijdens de les. Het open leercentrum heeft zelfs enkele aparte ruimtes voor groepswerken en in een aansluitende ruimte kunnen ook educatieve of waardevolle films worden geprojecteerd. Een van de redenen waarom deze school een groot open leercentrum kan gebruiken, is de enorme boekencollectie. 

Zo belanden we in de bibliotheek, en wat voor een bib! Er zijn drie niveaus.

Boven zullen buitenstaanders, dus ook de geïnteresseerde buren onder ons, boeken kunnen raadplegen. Er is een rode tafel (rood = hier kan je informatie vinden) voorzien om de juiste plaats van een bepaald werk op te zoeken op de computer. 

Wist u dat het Sint- Lodewijkscollege een uitgebreide collectie oude boeken bezit? Kanunnik Stock, de vroegere inspecteur (Latijn-Grieks), liet zijn verzameling boeken na aan het college en gaf nog een dotatie om de collectie nog verder uit te breiden.

Het oudste boek in de bibliotheek dateert van 1496! Ook honderdvijftig losse kaarten van het graafschap Vlaanderen behoren tot het bezit van  het college en zullen daar bekeken kunnen worden.

Meerdere mensen geven hun boeken aan het college als ze bv. verhuizen naar een kleinere woonst en geen blijf meer weten met hun verzameling  Sommige collecties zijn in een fonds ondergebracht zodat altijd geweten is van wie de werken afkomstig zijn. Het spreekt vanzelf dat er strenge veiligheidsmaatregelen getroffen zijn zodat niets ontvreemd kan worden. 

Buren die geïnteresseerd zijn in de bib van het Sint-Lodewijkscollege kunnen een kijkje nemen op de website www.cultuurbibliotheek.be. Ze kunnen er de catalogus raadplegen waarin reeds 90.000 van de 130.000 boeken opgenomen zijn. Geen wonder dat het college een bibliothecaris in dienst heeft! Een glazen wand waarvoor de nieuwe aanwinsten zullen uitgestald worden, biedt de bibliothecaris meteen de mogelijkheid om alles in de gaten te houden. Ook tijdschriften kunnen er ingekeken worden. Ze zullen beschikbaar zijn in bakjes aan de balustrades. 

In het hoofdgedeelte van de bibliotheek moet er een absolute stilte heersen. Maar in de twee 'groezelruimtes' mogen de studenten wel praten.

Boven het open leercentrum komen we in het auditorium. Deze zaal biedt zitplaats voor 400 personen, met vaste stoelen! Dezelfde capaciteit als de Magdalenazaal, in een mobiele tribuneopstelling. Naar aanleiding van het 175-jarig bestaan van het college betaalden sponsors de stoelen. Ze zullen er hun naamplaatje op bevestigd zien, vergelijkbaar met de kerkstoelen van vroeger.

Die grote zaal zal uitsluitend voor theater en muziek gebruikt worden. Alles is in het werk gesteld om een prachtige akoestiek te bekomen. Het moet mogelijk zijn om zonder micro of geluidsversterking alles te verstaan wat op het podium gezegd wordt! Als proef op de som wordt dit uitgetest op de eerste toneelopvoering in mei 2013.

Er valt ook daglicht binnen dat evenwel geweerd kan worden indien nodig. Op het podium is alles voorzien voor de belichting . Eén legger kan twintig spots dragen. Weet dat er meerdere leggers zijn! Zowel in deze grote zaal als in de bibliotheek is er een systeem van permanente klimaatregeling die met warmterecuperatie werkt.

De backstage beschikt over twee kleedkamers. Die zijn  voorzien van een intercom. Zo kunnen de personen die optreden perfect volgen wat op scène gebeurt. Uiteraard nuttig om in te schatten wanneer men moet opkomen.

Rond de zaal staan nog eens een twintigtal stoelen aan een balkon. Het mengpaneel en het lichtorgel worden bediend vanuit de zaal. Zo is er rechtstreeks contact met de scène. 

Deze nieuwbouw geeft het Sint-Lodewijkscollege zonder twijfel een nieuwe, frisse en hedendaagse uitstraling, zowel op esthetisch als op educatief vlak. Maar wat gebeurt er met de dichte omgeving en de parking? Worden die ook in het geheel aangepakt? Directeur Seynaeve deelt ons het volgende mee.

Eén van de aanpassingen is de plaatsing van een omheining, omwille van de overlast door de feestvierders bij het verlaten van de Magdalenazaal.

Het college ligt wat lager dan de omgeving zodat bij hevige regenval het water vanuit de 18-Oktoberstraat nu over de speelplaats vloeit. Om dit water in betere banen te leiden zal er een sokkel van vijfendertig cm gebouwd worden zodat overstromingen van het college voorkomen worden.

De belangrijkste nieuwigheid wordt de aanleg van een plein tussen de huidige ingang en de weg voor de garages. In het plaveisel zal de ritmiek van het gebouw herhaald worden. Er zullen bankjes en verlichting komen. De bedoeling is dat de jongeren hier kunnen napraten na schooltijd. Ook toeristen kunnen de infrastructuur gebruiken om er hun picknick op te eten. Vuilbakjes worden voorzien.

Onze buurt zal blij zijn te vernemen dat Stad Brugge de parking aan het college zal heraanleggen waardoor er een extra veertig parkeerplaatsen zullen bijkomen. 

Maquette van de nieuwbouw, bron: website Sint-Lodewijkscollege

Het bouwconcept was het werk van de twee complementaire architecten: Filip Delacourt en Lode Van den Broeck.

We stellen ze graag even voor.

Filip Delacourt, een Bruggeling, wiens zaak geïntegreerd werd in Salens Architecten.

Hij is de nuchtere man, die het gedrag van leerlingen kent. Hij volgt niet alleen zeer nauwgezet de bouwwerken op, ook houdt hij het budget goed in het oog. Zo komt hij zowaar soms aan een kleinere totaalprijs uit dan het geraamde bedrag. Voorwaar een uitzondering!

Lode Vanden Broucke heeft voornamelijk oog voor het design. Hij is prof in Sint-Lucas. Zelf is hij een  leerling van Dom Vanderlaan, de benedictijn die een studie maakte over het effect van de verhoudingen, over het 'plastisch getal'. De leer die door Vanden Broucke op de nieuwbouw van het college toegepast werd. 

Alle werken werden door plaatselijke firma’s uitgevoerd, weliswaar met medewerkers die alle mogelijke talen spraken. Het moet er dikwijls een soort Babel geweest zijn. 

Tot slot nog dit: de buurtbewoners zullen uitgenodigd worden op de Open Deurdag op 16 maart 2013 tussen 15.00 en 18.00 u. Het zal de moeite lonen om deze realisaties, waarop algemeen directeur Koen Seynaeve en zijn volledig team terecht trots zijn, te kunnen bewonderen!