ūüĎ∑‚Äć De ondersteuning voor deze website is gestopt op 1/1/2020. Op termijn zal de site verdwijnen. Dank voor de mooie jaren ūüĎč
Straten en pleinen nu -  Stationslaan -  sanderkwartier

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De metamorfose van de Stationslaan

Van februari tot maart 2016
 

Stationslaan tussen Koning Albert I-laan en Magdalenastraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Vanaf maandag 23 november 2015 starten de werkzaamheden voor het aanleggen van een nieuwe riolering. Om dit te kunnen uitvoeren, en aansluitend de tunnel te kunnen bouwen wordt de Stationslaan afgesloten voor verkeer in beide rijrichtingen, behalve voor bromfietsen, fietsen en voetgangers. De Magdalenastraat blijft bereikbaar, komende van de Canadasquare (Torhoutse en Gistelse Steenweg). De werfzone in de Stationslaan situeert zich vanaf de Koning Albert I-laan tot halverwege het gedeelte naar de Magdalenastraat.

Meer info over het omleidingstraject voor de bussen.

Antwoord Stad Brugge, 24 maart 2009

Op 24 maart  2009 heeft Stad Brugge-communicatiedienst een brief verstuurd naar de ondertekenaars van de petitie tegen het rooien van de bomen op de spoorwegberm langs de Stationslaan.

Hierbij de  Brief Stad Brugge_bomen rooien Stationslaan (.pdf, 193 kB) 

Brief schepen Hilde Decleer

In antwoord op de brief van 6 maart 2009, opgesteld door de dames Suzy Borms en Veerle Louwagie, heeft schepen Hilde Decleer een brief verstuurd op 16 maart 2009.

Citaat:

Ik heb uw brief met bijzonder veel aandacht gelezen.

Voor wat betreft de elementen uit uw brief die onder mijn bevoegdheid ressorteren kan ik u meedelen dat ik zo spoedig mogelijk, via de betrokken dienst, geluidsmetingen zal laten uitvoeren omwille van de geluidshinder die het autoverkeer veroorzaakt.

Op basis van deze metingen zal ik nagaan wat er hieromtrent kan gedaan worden teneinde uw straat aangenaam te maken om in te wonen en zal u zo spoedig mogelijk hierover een antwoord bezorgen.

Ik hoop alvast met deze informatie u van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groeten

Hilde Decleer
Schepen

Actie leefbaarheid Stationslaan

Uit verontwaardiging dat de bomen tegen de spoorwegberm in de laatste week van februari 2009 werden geveld en afgezaagd  hebben twee dames uit de Stationslaan, Veerle Louwagie en Suzy Borms, de handen in elkaar geslaan en een brief gericht naar het College van Burgemeester en Schepenen.

De brief, waarin de impact van deze ingreep op de leefbaarheid van het Stationslaan wordt toegelicht, is door beide dames verspreid in het Sanderkwartier met de vraag hun actie te steunen.

Brief aan Stad Brugge_bomen vellen Stationslaan (.pdf, 12,02 Kb)

Buurtwerking Sanderkwartier steunt deze actie.

Stationslaan

Kaalkap langs Stationslaan

SINT-MICHIELS - Een aannemer is in opdracht van de Spoorwegen gestart met de volledige kaalkap van de Stationslaan. De bomen worden gekapt uit veiligheidsoverwegingen. De spoorwegen willen niet geconfronteerd worden met omgevallen bomen de sporen versperren. De Brugse schepen Bernard De Cuyper (CD&V) kreeg donderdagnamiddag heel wat opmerkingen over de kapwerken van omwonenden. 'Het gaat niet om werken die uitgevoerd worden op vraag van het stadsbestuur, maar op vraag van de spoorwegen. Die hebben wel degelijk een kapvergunning aangevraagd bij onze diensten. De omwonenden vrezen vooral voor meer lawaai nu de bomen verdwenen zijn. Die bomen dienden als een soort buffer.' (rso)


Bron: Het Nieuwsblad online - 28 februari 2009