ūüĎ∑‚Äć De ondersteuning voor deze website is gestopt op 1/1/2020. Op termijn zal de site verdwijnen. Dank voor de mooie jaren ūüĎč
Wel & Wee -  Groen -  sanderkwartier

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Boomverjonging Hoog-Brabantlaan uitgesteld

De Groendienst had plannen om in de Hoog-Brabantlaan in Sint-Andries een boomverjonging door te voeren, maar deze plannen worden uitgesteld, omdat de Wegendienst de bedoeling heeft om de straat op middellange termijn her aan te leggen en dit anders zou leiden tot dubbele kosten.

Via een bewonersbrief werden de bewoners eind augustus 2013 op de hoogte gebracht van het voorstel van de Groendienst om in hun straat nieuwe bomen te zetten in plantvakken in de voetpaden. Ze kregen daarbij de mogelijkheid om het plan in te zien en hun mening erover te geven. De inspraakperiode liep van eind augustus tot 20 september 2013. Er werden geen reacties ontvangen vanuit de buurt.

Omdat de Wegendienst plannen heeft om de Hoog-Brabantlaan op middellange termijn heraan te leggen is het niet opportuun om zware kosten te maken voor de aanleg van plantvakken met bomen. Het college van burgemeester en schepenen besliste daarom om de boomverjonging uit te stellen.

Het is de ambitie van het stadsbestuur om nog in deze legislatuur wegwerkzaamheden in de straat uit te voeren. Daarbij zal in samenspraak met de Wegendienst, Groendienst, Mobiliteitsdienst en Politie een wegenisplan worden opgemaakt, waarbij er ook plaats zal zijn voor nieuw groen.

Bron: Persbericht Stad Brugge, 24 december 20

 

De Groendienst wil in een aantal straten in Brugge de aanplantingen van bomen vernieuwen en doet dit niet zonder de mening van de betrokken bewoners hierover te kennen.

In onze buurt gaat het om aanplantingen in:  Hoog-Brabantlaan, Magdalenastraat (nr 2) en Abdijbekestraat (nr 24)

Aangezien veel van de bomen in de Hoog-Brabantlaan ziek of dood zijn, werden er in het verleden al diverse bomen gerooid. Om terug een groener straatbeeld te creëren, plant de Groendienst de velling van de overige bomen en het aanplanten van nieuwe hoogstambomen in de plantvakken in de voetpaden.

Soort bomen en beplanting

De keuze qua boomsoort viel op een valse Christusdoorn (Gleditsia triacanthos ‘Imperial’). Deze boom heeft een kaarsrechte boomstam en een open, ovale kroon. De boom is doornloos en de bladeren verkleuren in de herfst goudgeel. Na de (onopvallende) bloei verschijnen enkele sikkelvormige peulvruchten die lang aan de boom blijven.

Klik hier om het ontwerp van boombeplanting te bekijken (4Mb).

Plan ter inzage

- Stedelijke Groendienst, Buiten de Smedenpoort 2, 8000 Brugge, ma-vr 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, dinsdag tot 18.00 uur

- Stedelijke Communicatiedienst, Administratief Centrum ’t Brugse Vrije, Burg 11, 8000 Brugge, open: ma-vr 8.30-12.30 uur en 14.00-18.00 uur, za 9.00-12.00 uur

- Gemeenteafdeling Sint-Andries, Gistelse Steenweg 524, 8310 Brugge, ma-vr 8.30 tot 12.30 uur, dinsdag 14.00 tot 18.00 uur, woensdag 14.00 tot 16.00 uur, zaterdag 9.00 tot 11.45 uur

Inspraak over al deze groenplannen

Opmerkingen over de inplanting van de bomen kan men vóór 20 september 2013 bekend maken op één van de volgende manieren:

- via een brief gericht aan de Stedelijke Groendienst, Buiten de Smedenpoort 2, 8000 Brugge, t.a.v. Marieke Dhaeze

- via een mail naar volgend adres: marieke.dhaeze@brugge.be

- via een invulformulier aan de balie van de Communicatiedienst (dit in geval men de plannen inkijkt bij de Communicatiedienst).

- via de website van Brugge: www.brugge.be/plannen 
Meer uitleg

Deskundige uitleg kan men krijgen bij de ontwerpster van de plannen, Marieke Dhaeze, bij de Stedelijke Groendienst op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 11.45 uur en van 14.00 tot 17.00 uur of op afspraak, t 050 32 90 26, marieke.dhaeze@brugge.be 


Hierbij een plan van Stad Brugge van het boomverjongingsprogamma in de volgende stratende Abdijbekstraat, Hoog-Brabantlaan en de Goudsbloemlaan
 

dd. 2012

Klik hier als je de briefwisseling met de groendienst van 2 mei 2011 wilt lezen betreft de onderhoudswerken in de 18-Oktoberstraat.