Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Spullen over? Jij kan helpen!

In 1999 heeft het Sanderkwartier zich ingezet voor de vluchtelingen uit Kosovo. Kledij, speelgoed en toiletgerief werden toen ingezameld en verdeeld. Ook vandaag is de vluchtelingenstroom jammergenoeg nog steeds actueel.

De vluchtelingen en de hulpbehoevenden in onze omgeving kunnen elke hulp en steun gebruiken. Kledij, speelgoed, klein huishoudelijk materieel, linnen en beddengoed... worden door een aantal organisaties verzameld en verdeeld. Meer informatie over deze organisaties en wat ze precies inzamelen en verdelen vind je op deze lijst.

Lees ook 'Zorg voor vluchtelingen', initiatief van de Emmaüsparochie.

Samen kunnen we het verschil maken.