ūüĎ∑‚Äć Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet¬†verdwijnen.ūüĎč
Wel & Wee -  Uitbouw MaZ -  Brief a/h College van Burgemeester en schepenen -  sanderkwartier

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Brief a/h College van Burgemeester en Schepenen

Buurtwerking Sanderkwartier verstuurde onderstaande brief op 31 oktober 2008 aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Onderwerp: Uitbreiding Magdalenazaal – Toename parkeerdrukte

Geachte Burgemeester en Schepenen,

Via de media hebben we vernomen dat er een principiële goedkeuring is verleend voor de uitbouw van de Magdalenazaal, midden in onze buurt.

Het buurtcomité Sanderkwartier wordt overstelpt met vragen door bezorgde buurtbewoners via mail, telefoons en persoonlijke contacten. Velen denken dat wij hiervan reeds op de hoogte waren. Tot onze spijt stellen wij echter vast dit niet geval is. Niemand in de buurt werd hierover geïnformeerd.

Niet alleen de plannen op zich verontrusten de buurtbewoners maar ook de impact die deze uitbreiding zal hebben op de buurt: nl. nog meer nachtlawaai tot in de vroege uurtjes,  nog meer rommel en vandalisme in en rond de zaal, een verhoogd onveiligheidsgevoel. Wat met de groene omgeving en het speelpleintje, zullen de nieuw aangelegde petanquevelden moeten sneuvelen? Wanneer wordt de buurt in dit project betrokken? Komt er een bewonersvergadering over deze plannen?

Een ander punt waar we u even attent willen op maken is dat sinds de invoering van het nieuwe parkeerplan de parkeerdrukte in onze buurt sterk is toegenomen. In de weekends staan de randparkings, 18-Oktoberstraat, Sanderlaan, Stationslaan en de Magdalenastraat helemaal vol met geparkeerde wagens. We houden ons hart vast voor de komende feestdagen.
De buurtbewoners vinden geen plaats voor hun eigen wagen. Velen hebben zelf geen eigen garage. De bewoners dringen dan ook aan om de invoering van bewonersparkeren mogelijk te maken.

Wij hopen op de medewerking van het Stadsbestuur om ons op de hoogte te brengen van de nieuwe ontwikkelingen in de buurt en een oplossing te zoeken voor de parkeerproblematiek voor de buurtbewoners.