ūüĎ∑‚Äć De ondersteuning voor deze website is gestopt op 1/1/2020. Op termijn zal de site verdwijnen. Dank voor de mooie jaren ūüĎč
Wel & Wee -  Uitbouw MaZ -  Informatie- en inspraakvergadering -  sanderkwartier

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Informatie- en inspraakvergadering

Verslag Stad Brugge informatie- en inspraakvergadering 25febr10_uitbreiding Ma/Z (.pdf 309,26 Kb)

Powerpoint door Stad Brugge op de informatievergadering ivm de uitbreiding Ma/Z op 25 februari 2010


Uitnodiging door Stad Brugge-communicatiedienst:  
 

De Magdalenazaal wordt druk gebruikt. Toch kan het Cactus Muziekcentrum er onvoldoende haar werking ontplooien. Sedert 2003 en de noodgedwongen stopzetting van de Cactus Club in de Sint-Jakobsstraat, is het Muziekcentrum op zoek naar een eigen accommodatie die ze het hele jaar door kan gebruiken, ook als ontmoetingsplek voor haar vele vrijwilligers. Die zoektocht resulteerde in het voorstel om de Magdalenazaal verder uit te bouwen.

 

Het College van Burgemeester en Schepenen ondersteunt dit voorstel wegens de ligging in de nabijheid van de binnenstad, de bereikbaarheid met de auto, de fiets en het openbaar vervoer en de combinatie met de bestaande Magdalenazaal. Om die verdere uitbouw mogelijk te maken, moet het bestaande ‘Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Torhoutse Steenweg-Zuid’ uit 1998 gedeeltelijk herzien worden. De herziening zou gebeuren met een ‘Ruimtelijk Uitvoeringsplan’ (RUP) - zoals een BPA nu heet - dat alleen slaat op de directe omgeving van de huidige Magdalenazaal.

 

Het College wil echter ook de stem van de buurt horen en organiseert daarom een informatie- en inspraakvergadering op donderdag 25 februari 2010 om 20.00 uur in de Magdalenazaal, Magdalenastraat 27, 8200 Sint-Andries. Cultuurschepen Yves Roose, schepen van Ruimtelijke Ordening Mercedes Van Volcem en ambtenaren van de stad zullen de visie van de Stad en het ontwerp van RUP toelichten. Ook het Cactus Muziekcentrum zal vertegenwoordigd zijn.

 

Alle belangstellenden zijn welkom. 

Officiële uitnodiging informatie- en inspraakvergadering