ūüĎ∑‚Äć De ondersteuning voor deze website is gestopt op 1/1/2020. Op termijn zal de site verdwijnen. Dank voor de mooie jaren ūüĎč
Wel & Wee -  Uitbouw MaZ -  Krantenartikels -  sanderkwartier

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

 

30/06/2012

                  Rechtstreeks link
 

Inwoners naar Raad van State tegen nieuwe zaal 

Sint-Andries

Een aantal bewoners van de Torhoutsesteenweg en de Frederik Sanderlaan trekken naar de Raad van State tegen de bouw van een nieuwe zaal voor Cactus vlak achter de huidige Magdalenazaal.

Het Sanderkwartier houdt zondag het jaarlijkse buurtfeest. Daar zal de Brugse advocaat Thierry Goegebeur, bewoner van de Torhoutsesteenweg, aankondigen dat hij naar de Raad van State trekt in het dossier van de nieuwe zaal voor Cactus. met zijn actiecomité ‘Buurtpark(ing) 1021’. Die 1.021 staat voor het aantal handtekeningen op de petitie staan bij de omwonenden van de Magdalenazaal.

‘Met bewoners gesproken’

Goegebeur wijst erop dat hij niets tegen Cactus heeft, maar dat de zaal daar niet past in de achtertuinen van de bewoners. Hij had nog gehoopt dat het Brugse schepencollege of Cactus met een tegenvoorstel zouden komen, maar hij wou niet langer wachten. Hij is van mening dat ze tijd genoeg gehad hebben.

In elk geval kan hij rekenen op gedeputeerde Dirk De fauw, die van mening is dat er andere en betere locaties zijn in Brugge voor zo’n zaal. ‘Het is begrijpelijk dat de bewoners naar de Raad van State trekken. Inmiddels zijn de stadsdiensten begonnen met een onderzoek van alternatieve locaties.’

‘Ik hoop dat ze snel een goed voorstel kunnen voorleggen aan het schepencollege. Patrick Keersebilck van Cactus betreurt de gang van zaken.

‘We wachten nu al vier jaar en nu de zaak naar de Raad van State gaat, zal het dus nog langer duren. We hebben nochtans gesproken met de buren en onze plannen aangepast. Op vraag van de omwonenden hadden wij in onze plannen het speelplein, petanqueterrein en het groen behouden. We zouden ook oplossingen zoeken voor de parkeerproblemen door een samenwerking met de betalende parkings, waarbij de prijs van de parking zou ingerekend worden in de prijs van de tickets. Ik hoop dat wij nu de 1,1 miljoen euro subsidie voor ons gebouw niet zullen mislopen’ aldus Keersebilck.

 
STEFAAN REUSE
 

Buurt dreigt met procedureslag

Provincie geeft fiat voor Cactus zaal

Fat voor nieuwe Cactus Club

Brugsch Handelsblad 27 januari 2012

 

De Standaard 27 januari 2012
--------- 
Wie meer informatie wenst over het bezwaarschrift kan contact opnemen met de heer Thierry Goegebeur (tgoegebeur@advalvas.be).

 

 
 
 

Vlaanderen geeft 410.000 euro extra voor nieuwe Cactuszaal - 09/06/2011

BRUGGE - Muziekcentrum Cactus krijgt van Vlaanderen een bijkomende subsidie van 410.000 euro voor de bouw van de nieuwe muziekzaal.

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege(CD&V) heeft het Brugse stadsbestuur laten weten dat er vanuit het Fonds Culturele Infrastructuur een bijkomende subsidie van 410.000euro wordt voorzien voor de bouw van de nieuwe Cactusclub, vlakbij de Magdalenazaal. Eerder had de Vlaamse Gemeenschap al een subsidie van 764.000euro toegekend voor het project. Burgemeester Moenaert, die het dossier bepleitte bij Schauvliege, reageert alvast tevreden. ‘Deze nieuwe tussenkomst is niet alleen essentieel voor het welslagen van het project, het is tegelijk ook een waardering voor het toonaangevende werk dat Cactus realiseert, niet alleen in de Brugse regio, maar ook in het Vlaamse clubcircuit.'

Muziekcentrum Cactus programmeert zijn concerten al jarenlang hoofdzakelijk in de Magdalenazaal, maar liet in 2008 al weten dat het een polyvalent muziekcentrum wilde, met een eigen kalender, bureaus en een ontmoetingsruimte. De nieuwe Cactusclub moet in totaal 2,5 miljoen euro kosten. Naast de steun van Vlaanderen, leveren ook Stad Brugge en de Provincie subsidies, aangevuld met eigen middelen en sponsoring. Nu de financiële kant van het project in orde komt, lijkt de realisatie alvast heel dicht te komen.

‘Het is wel de bedoeling dat de buurtbewoners in elke stap worden gehoord en geïnformeerd', benadrukt Moenaert nog.

 (TDS)

 http://www.nieuwsblad.be/article/printarticle.aspx?articleid=RH3B6R5U

Aanpassingen RUP Ma/Z 20/04/2011

Open hier de brief die buurtbewoners van de Magdalenazaal ontvingen op
2 mei 2011 betreffende de belangrijkste aanpassingen aan het RUP Ma/Z.

Klik hier om het volledige dossier te raadplegen via de website van Stad Brugge.

Ontwerp RUP Ma/Z goedgekeurd

Stadsbestuur keurt ontwerp RUP Magdalenazaal goed voor uitbouw Cactus

Het College van Burgemeester en Schepenen gaf in september 2008 de opdracht om een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) te laten opstellen voor het cultureel centrum Magdalenazaal en het buurtpark Edgard de Smedtplantsoen. Dit plan moet Cactus Muziekcentrum in staat stellen om op die plaats zijn administratie, een eigen zaal en een ontmoetingsplaats voor vrijwilligers te huisvesten.

Op 18 maart 2011 besliste het Stadsbestuur om het aangepast ontwerp van het plan voor voorlopige vaststelling voor te leggen aan de Gemeenteraad.

Daarna wordt een openbaar onderzoek opgestart, waarna de definitieve goedkeuring door de Bestendige Deputatie moet volgen.

 
 
 

Buurt vreest uitbreiding MaZ - 27/02/2010

BRUGGE - De omwonenden van de Magdalenazaal zien een uitbreiding van de zaal niet zitten. De bewoners vrezen nieuwe problemen. Stefaan Reuse

Het Cactus Muziekcentrum wil achter de bestaande Magdalenazaal een eigen gebouw optrekken met een zaal die plaats zal bieden aan drie- tot vierhonderd personen. De plannen werden donderdagavond uiteengezet in de Magdalenazaal.

Groen

'We gaan van 12 procent naar 25 procent bebouwing op een site van 16.000 vierkante meter. Er zal dus nog heel wat groen van het park overblijven. De bewoners hebben daar niets te vrezen', zei schepen Van Volcem. Volgens schepen Roose wordt er rekening gehouden met lokale bezorgdheden. Zo worden er slechts 12 fuiven per jaar toegelaten om de overlast voor de buurt te beperken.

Nieuwe zaal

'Door de nieuwe zaal zal de Magdalenazaal meer vrij komen voor de lokale verenigingen. Nu gebruikt Cactus 50 dagen per jaar de Magdalenazaal en ook toneelvereniging De Valk maakt gebruik van de zaal voor haar repetities en haar voorstellingen. Er vinden heel wat dansvoorstellingen plaats in de Magdalenazaal die voor de buurt geen hinder meebrengen. In de periode van mei tot september is het aantal evenementen ook beperkt', zei schepen Roose. De omwonenden zien de nieuwe zaal liever niet in hun buurt. 'Waarom wordt een dergelijke zaal niet neergeplant aan Kinepolis in Sint-Michiels of naast het Entrepot', vragen de bewoners . Ze wezen er op dat een zeer dicht bewoonde buurt is met bijvoorbeeld appartementen tot zeven verdiepingen hoog.

De Brugse advocaat Thierry Goegebeur, die vlakbij woont aan de Torhoutsesteenweg, meent dat het stadsbestuur nu een carte blanche vraagt van de buurt zonder dat er echt plannen te zien zijn. 'Eerst hadden wij lawaai aan de voorkant door de trilweg. Nu dit gedaan is, zullen wij terug met lawaai zitten maar nu aan de achterkant', meent Thierry Goegebeur.

 
 
 

 

 

Reacties uitbreiding Maz Reacties uitbreiding Maz Reacties uitbreiding Maz Het panel Het publiek

Krantenartikels - 2008

Onderstaande krantenknipsels hebben heel wat reacties uitgelokt van bezorgde bewoners die in de buurt van de Magdalenazaal wonen.

Brugsch Handelsblad 24 oktober 2008 Het Laatste Nieuws 23 oktober 2008