ūüĎ∑‚Äć De ondersteuning voor deze website is gestopt op 1/1/2020. Op termijn zal de site verdwijnen. Dank voor de mooie jaren ūüĎč
Wel & Wee -  Uitbouw MaZ -  Simulatie impact uitbreiding MaZ -  sanderkwartier

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Simulatie impact uitbreiding MaZ op het E. De Smedtplantsoen

Onder grote belangstelling ging op 25 februari 2011 in de MaZ een informatie- en inspraakvergadering door over het 'Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Magdalenazaal'.  Zie voorontwerp Toen rezen er al heel wat vragen en bezorgdheden.

Op 29 maart 2011 werd de voorlopige vaststelling van ontwerp RUP door de gemeenteraad goedgekeurd. Gemeenteraadslid de heer Alain Quataert heeft hierover geïnterpelleerd en tegen de uitbreiding gestemd.

Tot en met 24 juni 2011 kon iedereen het ontwerp RUP bekijken bij de stedelijke Dienst Ruimtelijke Ordening en de stedelijke Communicatiedienst. 

Deze plannen werden reeds door bewoners van het Sanderkwartier ingekeken. Maar tot ieders verbazing was er geen enkele visuele voorstelling van de mogelijke uitbreiding van de MaZ te zien. Enkel een nietszeggend lijvig dossier met tekst, cijfers en enkele plannen.

Daarom heeft advocaat Thierry Goegebeur uit de Torhoutse Steenweg het initiatief genomen om, op basis van de beschikbare cijfers vermeld in het ontwerp RUP, een simulatie te laten maken van de impact van de mogelijke uitbreiding van de MaZ op het Edgard De Smedtplantsoen .

Zie afbeeldingen hierna - om te vergroten klik op de afbeelding

Mijnheer Goegebeur stelt vast dat uit de analyse van het dossier blijkt dat er slechts 44% open groene ruimte niet verhard overblijft in plaats van de voorgestelde 55-56% (zijnde 3/4 van 75%). Hij heeft hiervoor een bezwaarschrift ingediend.

Wie meer informatie wenst over deze simulatie of over het bezwaarschrift kan contact opnemen met de heer Thierry Goegebeur (tgoegebeur@advalvas.be).

Buurtwerking Sanderkwartier is geen trekker van deze actie. Uit permanente bezorgdheid voor de leefbaarheid in onze buurt willen we de bewoners informeren. Het is aan elk van u om hierover te oordelen.