ūüĎ∑‚Äć De ondersteuning voor deze website is gestopt op 1/1/2020. Op termijn zal de site verdwijnen. Dank voor de mooie jaren ūüĎč
Wel & Wee -  Werken in de buurt -  sanderkwartier

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Torhoutse Steenweg - heraanleg en renovatie van nutsleidingen - 3 juni tem 30 aug 2019

De buurtbewoners uit de Torhoutse Steenweg ontvingen een schrijven over de heraanleg en renovatie van nutsleidingen.

werken in Stationslaan 4 tem 8 maart 2019

Geen autoverkeer


Van 1 maart tot 15 juli 2016 is in de Koning Albert I-laan tussen de Hendrik Consciencelaan en het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw  geen autoverkeer meer mogelijk. Alleen fietsers en voetgangers kunnen dan nog door onder de spoortunnel.

 

Goed om weten!

  • Van 1 maart tot 15 juli 2016 wordt de Boeveriepoort voor gemotoriseerd verkeer gesloten. Daardoor wordt de duur van de werken onder de Boeveriepoort herleid tot 4,5 maanden in plaats van de eerder geplande 2 jaar.
  • Op 8 maart 2016 start de aanleg van de tunnel onder het spoor, einde voorzien op 9 maart 2017.
  • Stationslaan zal tijdens de werken enkel toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers.
  • Volledige afwerking met fietsers-en voetgangersbrug is voorzien in 2018.

Meer info over de werkzaamheden en de gewijzigde verkeerssituatie.

Informatievergadering aanleg fiets- en voetgangerstunnel aan Boeveriepoort

Het Vlaams Gewest en de Stad Brugge sloegen de handen in mekaar om een fietsers- en voetgangerstunnel te laten aanleggen onder de Koning Albert I-laan ter hoogte van de boeveriepoort, kant Sint-Michiels. Om U zo goed mogelijk in te lichten, organiseertde de Stad Brugge een informatievergadering op maandag 9 november 2015 om 20.00 uur in de Magdalenazaal.

Burgemeester Renaat Landuyt, Schepen Annick Lambrecht en vertegenwoordigers van de stedelijke Wegendienst, het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid, de Verkeersdienst van de Politie en het studiebureau Grontmij gaven een uiteenzetting.

Meer info over de werkzaamheden aan de achterkant van het station vindt u op www.bruggebereikbaar.be.

Voorbereidende werken fiets- en voetgangerstunnel Boeveriepoort

Verkeershinder in de Stationslaan vanaf 22 juni t.e.m. 17 juli.

Omwille van werk- en werfzones in de Stationslaan tijdens fase 1 en 2 van deze werken is het niet mogelijk om het verkeer op de rijbaan in twee rijrichtingen te behouden.

  • Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, met toegelaten rijrichting van de Koning Albert I-laan naar de Canadasquare (N32 Torhoutse Steenweg met N367 Gistelse Steenweg).
  • De rijrichting naar de Koning Albert I-laan wordt verboden en wordt omgeleid via de Gistelse Steenweg, de Smedenpoort, Hendrik Consciencelaan, Koning Albert I-laan en dan zo naar de Stationslaan. Fietsers blijven hun doorgang in de twee rijrichtingen behouden langs de Stationslaan.
  • Wanneer het fietspad in de werk- of werfzone valt, wordt een veilige en hindernisvrije doorgang voorzien, aanpalend aan de werf.

De tweede fase start op 10 augustus 2015 (na bouwverlof) en loopt in normale omstandigheden tot begin december 2015.

  • In deze fase worden sleufwerken uitgevoerd langs de Koning Albert I-laan (tussen de Unescorotonde en het O.L.V Ziekenhuis en in de Stationslaan, tussen de Magdalenastraat en de Koning Albert I-laan. In deze fase worden niet alleen leidingen geplaatst maar worden ook aansluitingen vernieuwd en koppelingen gemaakt tussen de nieuwe leidingen.

Daarna, vermoedelijk begin 2016, start de aannemer met het graven van de tunnel en de eigenlijke wegeniswerken. Hierover organiseert Stad Brugge en informatievergadering op maandag 9 november 2015 om 19.30 uur in de Magdalenazaal, waarvoor u enkele weken voor de vergadering nog een uitnodiging krijgt.

Klik hier voor alle details van deze werken (via Brugge Bereikbaar).


Stationslaan tussen Koning Albert I-laan en Magdalenastraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Vanaf maandag 23 november 2015 starten de werkzaamheden voor het aanleggen van een nieuwe riolering. Om dit te kunnen uitvoeren, en aansluitend de tunnel te kunnen bouwen wordt de Stationslaan afgesloten voor verkeer in beide rijrichtingen, behalve voor bromfietsen, fietsen en voetgangers. De Magdalenastraat blijft bereikbaar, komende van de Canadasquare (Torhoutse en Gistelse Steenweg). De werfzone in de Stationslaan situeert zich vanaf de Koning Albert I-laan tot halverwege het gedeelte naar de Magdalenastraat.

Meer info over het omleidingstraject voor de bussen.

De zwevende balkonrotonde aan de achterkant van het station waaraan de werkzaamheden en de voorbereidingen al jaren bezig zijn, werd op 19 mei 2014 opengesteld voor het autoverkeer. Op 11 mei tijdens de Open Wervendag namen we al een kijkje hoe het er zal uitzien.

Voor wie meer wil weten over de volgende fases van de werkzaamheden, klik hier voor de presentatie voorgesteld op de infovergadering op 5 mei 2014.

Infovergadering werken stationsomgeving

De werkzaamheden aan de balkonrotonde gingen in mei 2013 van start. Binnenkort begint de aannemer aan een nieuwe fase. Om de omwonenden, voorbijgangers en geïnteresseerden zo goed mogelijk in te lichten, organiseert de Communicatiedienst daarover een informatievergadering, waarop iedereen van harte welkom is.
 
Deze bewonersvergadering vond plaats op maandag 5 mei 2013 om 19.30 uur in de Magdalenazaal, Magdalenastraat 27 in Sint-Andries. Burgemeester Renaat Landuyt en vertegenwoordigers van de Stad, het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid en het studiebureau Grontmij, zullen de volgende fasen van de werkzaamheden toelichten.

Op de to-do-lijst van de aannemer staat o.a. nog de uitvoering van de wegenis in de Koning Albert I-laan aan de kant van de psychiatrische kliniek (incl. de plaatsing van ca. 1150 m riolering), de aanleg van het stationsplein en van de doortocht onder de balkonrotonde.

Klik hier voor de presentatie van deze informatievergadering.

Meer info over de werkzaamheden aan de achterkant van het station is te vinden op  www.bruggebereikbaar.be  en www.brugge.be

Werken in de buurt

Verkeersverloop en maatregelen fase 1

Heraanleg stationsomgeving kant Sint-Michiels: start fase 1 op donderdag 2 mei 2013

De stationsomgeving kant Sint-Michiels wordt de komende jaren volledig heringericht. Iedereen die er voorbij komt weet dat dit in mobiliteitstermen als een ‘zwart punt’ wordt aangestipt. Er komt nu een bijna visionaire herinrichting van deze hele omgeving met een scheiding van het verkeer op twee niveaus: het gemotoriseerd verkeer op een balkonrotonde en fietsers en voetgangers op een groot open plein daaronder. De bussen van De Lijn krijgen voorbehouden busbanen in de Rijselstraat en de Koning Albert I-laan. Er komt een nieuwe K&R-parking vlak aan de ingang van het station.

De werkzaamheden gebeuren in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid en de Stad Brugge, naar een ontwerp van het studiebureau Grontmij.

Aannemer: THV Aswebo NV - Depret NV.

Na een aantal voorbereidende werkzaamheden kunnen de eigenlijke werkzaamheden van start gaan. Deze zijn opgedeeld in 5 fasen:

fase 1 :

- rioleringswerkzaamheden in de Spoorwegstraat vanaf de Rijselstraat tot juist voor de inrit van Belgacom
- aanleg omleidingsweg voor auto’s over Oesterparking A
- aanleg omleidingsweg voor fietsers
- aanbrengen van nieuwe tijdelijke K&R-parking tegenover het Kamgebouw, tussen Spoorwegstraat en Koning Albert I-laan, naast de Oesterparking A

fase 2 : aanleg rotonde (150 werkdagen)

fase 3 : Barrièrestraat - Koning Albert I-laan (110 werkdagen)

fase 4 : aanleg pleinverharding (20 werkdagen)

fase 5 : afwerking (25 werkdagen).

Fase 1 start vanaf donderdag 2 mei. Het einde is voorzien tegen 5 juni.

Volgende info betreft enkel de werkzaamheden tijdens fase 1.

Verkeersverloop en maatregelen tijdens fase 1

Rioleringswerkzaamheden Spoorwegstraat

In de Spoorwegstraat wordt ter hoogte van de werfzone (dit is vanaf de Rijselstraat tot vlak voor de inrit van Belgacom) vanaf 6 mei eenrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van Ten Briele/Dorpsstraat. Het lokaal verkeer richting de campus Groene Poorte, Belgacom en de parking onder het Kamgebouw kan doorrijden tot aan de werf. Het doorgaand verkeer in de richting van de Boeveriepoort wordt omgeleid via de Koning Albert I-laan.

Bezoekers van Belgacom moeten bij het verlaten van het parkeerterrein verplicht rechtsaf rijden in de richting van de Groene-Poortdreef (of ze kiezen de uitrit kant Rijselstraat).

Gebruikers van de parking onder het Kamgebouw zijn verplicht linksaf te rijden in de richting van de Groene-Poortdreef.

Ook alle motorvoertuigen komende van de parkeerterreinen van de campus Groene Poorte zijn verplicht rechtsaf te rijden in de richting van de Groene-Poortdreef.

De Oesterparking B is niet bereikbaar vanaf de Spoorwegstraat, maar wel via de huidige Kiss & Ride-zone langs de Rijselstraat.

Fietsers en voetgangers nemen de ingerichte veiligheidsdoorgang naast de werfzone.

Aanleg omleidingsweg voor auto’s

De rijstrook voor het links afslaand verkeer langs de Koning Albert I-laan (tegenover Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw) wordt als werfzone ingenomen. Het links afslaan in de richting van het Kamgebouw blijft mogelijk.

Aanleg van tijdelijke K&R-parking

Geen invloed op wegverkeer. De in- en uitrit is voorzien aan de kant van de Spoorwegstraat en zal aangeduid worden met borden. Net als de K&R kant Brugge is dat een zone voor kortparkeren max. 15 minuten. De K&R wordt betalend (10 eurocent) voor wie zijn auto verlaat. Blijf je in of bij je auto, dan is het gratis.

 

Meer informatie over de werkzaamheden ?

- Met vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kun je terecht bij het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid.

         Werfleider: Jeremy Soenens, Wegendistrict Brugge, t 050 40 49 00

         Werftoezichter: Stefaan Van Craeynest (aanspreekbaar op het terrein en in de werfkeet).

- Zijn er in verband met het verkeer (toegankelijkheid, enz.) problemen, contacteer dan de dienst Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge (t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be).

- Houd ook het eerstvolgende nummer van het stedelijk infoblad Bruggespraak in de gaten. In dit nummer wordt in een dossier uitgebreid tekst en uitleg gegeven, met bijhorende plannetjes over dit project.

- Graag verwijzen we naar volgende websites: www.bruggebereikbaar.be en www.wegenenverkeer.be/stationsomgevingbrugge

 

In de loop van april 2013 starten de eigenlijke wegeniswerken voor de heraanleg van de stationsomgeving kant Sint-Michiels (einde voorzien 2015). Ook voor onze buurt zal dit een grote impact hebben.

Op woensdag 20 maart 2013 werd een informatievergadering georganiseerd.  Zie fotoreportage


Gisteren vernomen van Burgemeester Landuyt:
Nieuwe Cactuszaal komt er zeker niet (achter de Magdalenazaal)

Buurt blij met komst balkonrotonde station - Het Nieuwsblad, 22.03.2012
Presentatie project op 3 maart 2011  (beetje geduld, het downloaden vraagt wat tijd)

Hieronder een filmpje van hoe het er uit zal zien:

Foto Stadsomroep.com
Uitnodiging infovergadering heraanleg stationsomgeving kant Sint-Michiels op 20 maart 2013
 
De voorbije maanden werden er al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de heraanleg van de stationsomgeving kant Sint-Michiels. Binnenkort starten de eigenlijke werkzaamheden voor de heraanleg van de site en de bouw van een balkonrotonde.
De Stad en de Vlaamse overheid hebben de inhoud van dit project al eens aan u voorgesteld op een informatievergadering in maart 2011 in de Magdalenazaal.
 
Wij nodigen u uit op een nieuwe infovergadering, ditmaal over de uitvoering en het verloop van de werkzaamheden zelf. Deze vergadering heeft plaats op woensdag 20 maart om 19.30 uur in het nieuwe auditorium van het Sint-Lodewijkscollege in de Magdalenastraat (ingang links van de huidige hoofdingang).
 
Burgemeester Renaat Landuyt en vertegenwoordigers van de Stad, het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid en het studiebureau Grontmij, zullen de uitvoering van de ingrijpende werkzaamheden nader toelichten. 

Goed nieuws!
De voetpaden in de Abdijbekestraat, een deel van de Hoog-Brabantlaan en de Azalealaan worden heraangelegd.

Lees meer hierover in

Brief Stad Brugge_heraanleg voetpaden (.pdf 118,21 Kb)