ūüĎ∑‚Äć Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet¬†verdwijnen.ūüĎč
Wie zijn wij? -  GDPR privacybeleid -  sanderkwartier

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

 

Het Sanderkwartier Privacybeleid

Deze wet voorziet eveneens dat er een privacyverklaring wordt uitgewerkt: Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacy wet GDPR van kracht.
Die GDPR bepaalt welke doeleinden de verwerking van persoonsgegevens kunnen rechtvaardigen. De doeleinden die je als organisatie vooropstelt, moeten daar dus in passen. 

 • WELKE gegevens worden verwerkt?
 • WAAR krijgt of verzamelt je organisatie de gegevens?
 • WAAROM worden de gegevens bewaard?
 • WIE verwerkt in je organisatie gegevens?
 • WIE krijgt de gegevens?
 • WAT wordt precies HOE, WAAR en HOELANG bewaard?
 • HOE worden gegevens beveiligd?
 • HOE faciliteer je de uitoefening van de rechten van betrokkenen?

 

Hieronder vind je hoe het Sanderkwartier deze privacyverklaring invult

 

Art1. Het Sanderkwartier hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Het Sanderkwartier houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Als Sanderkwartier zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contact vermeld op de website(http://sanderkwartier.brugsebuurten.be/contact).

 

Art 2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door het Sanderkwartier verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van het Sanderkwartier
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen : persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Art 3. Hoe verkrijgt de het Sanderkwartier de gegevens ?

 • De gegevens worden verzameld door het invullen van een inschrijvingsformulier bij deelname aan een activiteit.
 • Wanneer een geïnteresseerde zelf contact opneemt met het Sanderkwartier.

 

Art 4. Waarom worden de gegevens bewaard

 • Om de aanwezigheid van de ingeschreven deelnemers te controleren op een activiteit van het Sanderkwartier. 
 • Om nieuwsbrieven te versturen

 

Art 5. Wie heeft toegang en verwerkt gegevens in het Sanderkwartier ? 

 • Persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor de comitéleden van het Sanderkwartier.
 • Contactgegevens kunnen enkel met andere buurtbewoners gedeeld worden - mits toestemming van de aanvrager en de ontvanger.

 

Art 6. Recht van aanpassen van persoonsgegevens

 • aanpassen van uw contactgegevens: o.a. wegens verhuis, wegens wijziging telefoonnummer of e-mailadres.
 • verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
 • uitschrijven van de nieuwsbrieven.

 

Art 7. Veilig bewaren van persoonsgegevens 

Hoe persoonsgegevens bijhouden: 

 • De persoonsgegevens worden bewaard op de computers van enkele comitéleden.
 • Contactgegevens van buurtbewoners met een e-mail staan in de cloud van gmail.

Gehanteerde veiligheidscriteria: 

 • in mailverkeer worden de geadresseerden enkel in het adresvak "blinde kopie" vermeld (bcc).
 • Persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor de comitéleden van het Sanderkwartier.

Bewaring

 • Het Sanderkwartier bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 • De papieren aanwezigheidslijsten worden 1 jaar bijgehouden, dit als mogelijk bewijsstuk voor de subsidie
 • De elektronische data worden tien jaar bijgehouden.
 • Tevens kunt u actief vragen om deze gegevens te schrappen. Dit kan door een bevestiging met e-mail.

Sfeerbeelden 

Tijdens deelname aan een activiteit van het Sanderkwartier kunnen er sfeerbeelden worden genomen. Wie bezwaar heeft om herkenbaar te zijn op sfeerbeelden meldt dit onmiddellijk aan een comitélid van het Sanderkwartier. Mocht iemand tegen zijn/haar wil toch herkenbaar zijn op één van de sfeerbeelden, dan meldt de betrokkene dit via mail aan de beheerder van de website (zie contactgegevens), die het beeld onmiddellijk zal verwijderen. 

 

 Art 8. Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht of noodzakelijke is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Art 9. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

 

Art 10. Klachten

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Art 11. Wijzigingen


Het Sanderkwartier kan zijn privacy statement wijzigen.

Op deze pagina vindt U echter altijd de meest recente versie.