ūüĎ∑‚Äć De ondersteuning voor deze website is gestopt op 1/1/2020. Op termijn zal de site verdwijnen. Dank voor de mooie jaren ūüĎč
Wie zijn wij? -  Onze doelstellingen -  sanderkwartier

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Onze doelstellingen

Met onze buurtwerking willen we ons inspannen om de leefbaarheid van onze buurt te verbeteren. Een buurt waar het voor iedereen aangenaam is om te leven, te wonen en te spelen, dit door de volgende zaken na te streven :

  1. een goed nabuurschap tussen de bewoners;
  2. een verkeersveilige en kindvriendelijke buurt;
  3. een mensvriendelijke omgeving (lawaai, vervuiling);
  4. een opbouwende dialoog met overheid, e.a. instanties.

 Dat doen we door :

  1. het bundelen van vragen en verzuchtingen van buren en zonodig de bevoegde instanties aan te spreken om samen naar oplossingen te zoeken;
  2. het organiseren van kleinschalige activiteiten (natuur- en stadswandelingen, quizen, fietstochten, uitstappen, ...);
  3. het samen feesten op ons jaarlijks buurtfeest;.
  4. het uitgeven van een jaarlijks buurtkrantje, het SANDERkwartiertje;
  5. het continu updaten van de buurtwebsite met nieuwtjes, verslagen en foto's van de activiteiten.

Buurtwerking Sanderkwartier wordt niet gesubsidieerd. De werkingskosten worden gedragen door giften van buurtbewoners en sympathisanten.

Wenst u onze werking te steunen?
Dat kan door storting op (IBAN) BE22775521203047
Gebuurtekring Sanderskwartier
18-Oktoberstraat 49
8200 Sint-Andries

Met dank!